Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất – PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)

Liên hệ

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen

Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất – PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)

Xem nhanh

  • 1 Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất – PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)
    • 1.1 Catalogue Phụ Tùng Ống Nước PPR – Đệ Nhất
    • 1.2 Cập Nhật Giá Ống Nước Nóng Lạnh PPR – Nhựa Đệ Nhất
    • 1.3 Sản Phẩm Liên Quan

Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất – PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)

Bảng giá phụ kiện ống nước nhựa Đệ Nhất – PPR – tổng hợp đầy đủ theo giá gốc từ nhà máy sản xuất, chính sách giá tốt, chiết khấu cạnh tranh cao cho đại lý và quý khách hàng.

Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất - PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)

Thay vì mất nhiều thời gian tra cứu từng loại phụ kiện ống nước nhựa PPR Đệ Nhất, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá chiết khấu cao và đặt giao hàng nhanh đúng hẹn công trình:

  • Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
  • Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

Catalogue Phụ Tùng Ống Nước PPR – Đệ Nhất

Phụ Kiện Ống Nhựa PPR

Các loại phụ kiện PPR thương hiệu Nhựa Đệ Nhất 

Đại lý ống và phụ kiện nhựa PPR Đệ Nhất – Chiết khấu cao – Giao hàng toàn quốc

Cập Nhật Giá Ống Nước Nóng Lạnh PPR – Nhựa Đệ Nhất

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Nối Thẳng Đệ Nhất 20 2.800 3.080
25 4.700 5.170
32 7.200 7.920
40 11.600 12.760
50 20.900 22.990
63 41.800 45.980
75 70.000 77.000
90 118.600 130.460
110 192.300 211.530
125 370.000 407.000
140 528.000 580.800
160 740.000 814.000
2 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Ba Chạc 90 độ Đệ Nhất 20 6.100 6.710
25 9.500 10.450
32 15.700 17.270
40 24.500 26.950
50 48.100 52.910
63 120.900 132.990
75 181.500 199.650
90 281.327 309.460
110 436.300 479.930
125 827.000 909.700
140 970.000 1.067.000
160 1.540.000 1.694.000
200 2.940.000 3.234.000
3 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co Nối Góc 90 độ (Cút Nhựa) Đệ Nhất 20 4.300 4.730
25 7.000 7.700
32 10.500 11.550
40 21.000 23.100
50 40.000 44.000
63 91.800 100.980
75 141.100 155.210
90 168.100 184.910
110 292.800 322.080
125 526.000 578.600
140 706.000 776.600
160 820.000 902.000
200 1.860.000 2.046.000
4 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co Nối Góc 45 độ Đệ Nhất 20 4.300 4.730
25 7.000 7.700
32 10.500 11.550
40 21.000 23.100
50 40.000 44.000
63 91.800 100.980
75 141.100 155.210
90 168.100 184.910
110 292.800 322.080
125 526.000 578.600
140 706.000 776.600
160 820.000 902.000
200 1.860.000 2.046.000
5 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Nút Bít Đệ Nhất 20 2.600 2.860
25 4.500 4.950
32 5.900 6.490
40 8.900 9.790
50 16.800 18.480
63 81.800 89.980
75 145.400 159.940
90 163.600 179.960
6 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Mặt Bít Đệ Nhất 63 34.800 38.280
75 57.400 63.140
90 89.800 98.780
110 133.100 146.410
125 280.000 308.000
140 390.000 429.000
160 580.000 638.000
200 1.260.000 1.386.000
7 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Rắc co  Đệ Nhất 20 34.500 37.950
25 50.900 55.990
32 73.100 80.410
40 84.000 92.400
50 126.300 138.930
8 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Van Xoay Đệ Nhất 20 135.400 148.940
25 183.600 201.960
32 211.800 232.980
40 328.100 360.910
50 559.000 614.900
63 772.700 849.970
9 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Ống Tránh Đệ Nhất 20 13.600 14.960
25 25.400 27.940
32 48.000 52.800
10 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Van Cửa Đệ Nhất 20 273.000 300.300
25 210.000 231.000
32 300.000 330.000
11 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Nối Giảm (Nối chuyển bậc, Nối rút) Đệ Nhất 25×20 4.300 4.730
32×20 6.100 6.710
32×25 6.100 6.710
40×20 9.500 10.450
40×25 9.500 10.450
40×32 9.500 10.450
50×20 17.100 18.810
50×25 17.100 18.810
50×32 17.100 18.810
50×40 17.100 18.810
63×20 33.200 36.520
63×25 33.200 36.520
63×32 33.200 36.520
63×40 33.200 36.520
63×50 33.200 36.520
75×32 58.000 63.800
75×40 58.000 63.800
75×50 58.000 63.800
75×63 58.000 63.800
90×40 94.200 103.620
90×50 94.200 103.620
90×63 94.200 103.620
90×75 94.200 103.620
110×50 166.900 183.590
110×63 166.900 183.590
110×75 166.900 183.590
110×90 166.900 183.590
125×110 257.000 282.700
140×110 380.000 418.000
140×125 420.000 462.000
160×110 510.000 561.000
160×125 540.000 594.000
160×140 580.000 638.000
200×160 1.092.000 1.201.200
12 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Giảm (Tê chuyển bậc, Tê rút) Đệ Nhất 25×20 9.500 10.450
32×20 16.800 18.480
32×25 16.800 18.480
40×20 37.000 40.700
40×25 37.000 40.700
40×32 37.000 40.700
50×20 65.000 71.500
50×25 65.000 71.500
50×32 65.000 71.500
50×40 65.000 71.500
63×20 114.200 125.620
63×25 114.200 125.620
63×32 114.200 125.620
63×40 114.200 125.620
63×50 114.200 125.620
75×32 156.400 172.040
75×40 156.400 172.040
75×50 168.100 184.910
75×63 156.400 172.040
90×40 243.800 268.180
90×50 245.400 269.940
90×63 263.600 289.960
90×75 243.800 268.180
110×63 418.000 459.800
110×75 418.000 459.800
110×90 418.100 459.910
140×110 787.500 866.250
160×110 1.052.000 1.157.200
13 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Nối Ren Ngoài Đệ Nhất 20×1/2″ 43.600 47.960
25×1/2″ 50.400 55.440
25×3/4″ 60.900 66.990
32×1″ 90.000 99.000
40×1.1/4″ 261.800 287.980
50×1.1/2″ 327.200 359.920
63×2″ 554.500 609.950
14 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Nối Ren Trong Đệ Nhất 20×1/2″ 34.500 37.950
25×1/2″ 42.200 46.420
25×3/4″ 47.100 51.810
32×1″ 76.800 84.480
40×1.1/4″ 190.400 209.440
50×1.1/2″ 252.700 277.970
63×2″ 511.300 562.430
15 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co 90 độ Ren Ngoài  Đệ Nhất 20×1/2″ 54.000 59.400
25×1/2″ 61.100 67.210
25×3/4″ 72.200 79.420
32×1″ 115.000 126.500
16 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co 90 độ Ren Trong Đệ Nhất 20×1/2″ 38.400 42.240
25×1/2″ 43.600 47.960
25×3/4″ 58.800 64.680
32×1″ 108.600 119.460
17 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Ren Trong Đệ Nhất 20×1/2″ 38.700 42.570
25×1/2″ 41.400 45.540
25×3/4″ 60.400 66.440
32×1″ 132.000 145.200
18 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Ren Ngoài Đệ Nhất 20×1/2″ 47.700 52.470
25×1/2″ 51.800 56.980
25×3/4″ 62.700 68.970
32×1″ 131.800 144.980
19 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Rắc co Ren Trong Đệ Nhất 20×1/2″ 82.200 90.420
25×3/4″ 131.800 144.980
32×1″ 193.100 212.410
40×1.1/4″ 302.700 332.970
50×1.1/2″ 527.200 579.920
63×2″ 702.700 772.970
20 Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Rắc co Ren Ngoài Đệ Nhất 20×1/2″ 87.700 96.470
25×3/4″ 136.800 150.480
32×1″ 215.000 236.500
40×1.1/4″ 319.000 350.900
50×1.1/2″ 563.100 619.410
63×2″ 761.800 837.980

Báo giá các loại phụ kiện PPR thương hiệu nhựa Đệ Nhất áp dụng cho TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…

Đặt mua Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Đệ Nhất – PPR (Tổng Hợp Đầy Đủ)
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger