Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất

Liên hệ

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen

Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất

Xem nhanh

 • 1 Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất
  • 1.1 Bảng Báo Giá Ống Nhựa uPVC Hoa Sen 2021
  • 1.2 Bảng Giá Ống Nước PPR Hoa Sen Mới Nhất 2021
  • 1.3 Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Mới Nhất 2021
  • 1.4 Sản Phẩm Liên Quan

Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất

Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất

Bảng Báo Giá Ống Nhựa uPVC Hoa Sen 2021

Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen cập nhật mới nhất 2021 áp dụng cho dòng sản phẩm ống nước đạt tiêu chuẩn ISO 1452:2009, AS/NZS 1477:2006, TCVN 8699:2011,… Tổng đại lý nhựa Hoa Sen – VN Đại Phong hỗ trợ giao hàng tận công trình, chính sách báo giá sỉ và lẻ phù hợp cho từng nhu cầu của quý khách.

 

 

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa uPVC – Phi 21 Hoa Sen 15 21×1.6 6.180 6.798
15 21×2 7.450 8.195
32 21×3 10.500 11.550
2 Ống Nhựa uPVC – Phi 27 Hoa Sen 14 27×1.8 8.770 9.647
15 27×2 9.550 10.505
25 27×3 13.730 15.103
3 Ống Nhựa uPVC – Phi 34 Hoa Sen 12 34×2 12.270 13.497
19 34×3 17.550 19.305
4 Ống Nhựa uPVC – Phi 42 Hoa Sen 10 2.1 16.360 17.996
15 3 22.500 24.750
5 Ống Nhựa uPVC – Phi 49 Hoa Sen 10 2.4 21.360 23.496
12 3 26.180 28.798
6 Ống Nhựa uPVC – Phi 60 Hoa Sen 6 60×1.8 20.360 22.396
6 60×2 22.550 24.805
8 60×2.3 25.820 28.402
9 60×2.5 27.270 29.997
9 60×3 32.910 36.201
12 60×3.5 38.360 42.196
7 Ống Nhựa uPVC – Phi 63 Hoa Sen 10 63×3 37.730 41.503
8 Ống Nhựa uPVC – Phi 75 Hoa Sen 6 75×2.2 34.450 37.895
9 75×3 42.000 46.200
9 Ống Nhựa uPVC – Phi 76 Hoa Sen 8 76×3 41.000 45.100
10 76×3.7 52.180 57.398
10 Ống Nhựa uPVC – Phi 82 Hoa Sen 7 82×3 47.970 52.767
11 Ống Nhựa uPVC – Phi 90 Hoa Sen 6 90×2.6 43.450 47.795
6 90×2.9 48.770 53.647
9 90×3.8 63.180 69.498
12 90×5 81.360 89.496
 12 Ống Nhựa uPVC – Phi 110 Hoa Sen 6 3.2 72.090 79.299
8 4.2 92.090 101.299
9 5.0 102.180 112.398
10 5.3 114.640 126.104
13 Ống Nhựa uPVC – Phi 114 Hoa Sen 5 3.2 68.770 75.647
6 3.5 71.450 78.595
6 4.0 75.730 83.303
9 5.0 105.640 116.204
14 Ống Nhựa uPVC – Phi 125 Hoa Sen 8 4.8 117.730 129.503
10 6.0 145.640 160.204
15 Ống Nhựa uPVC – Phi 130 Hoa Sen 6 4.0 93.450 102.795
8 5.0 117.360 129.096
16 Ống Nhựa uPVC – Phi 140 Hoa Sen 6 4.0 110.820 121.902
7 5.0 137.550 151.305
8 5.4 148.090 162.899
10 6.7 183.090 201.399
17 Ống Nhựa uPVC – Phi 150 Hoa Sen 6 5.0 150.900 165.990
18 Ống Nhựa uPVC – Phi 160 Hoa Sen 6 4.7 151.090 166.199
8 6.2 194.730 214.203
10 7.7 240.000 264.000
19 Ống Nhựa uPVC – Phi 168 Hoa Sen 5 4.3 135.820 149.402
6 4.5 149.360 164.296
6 5.0 166.360 182.996
9 7.0 218.640 240.504
9 7.3 226.820 249.502
20 Ống Nhựa uPVC – Phi 200 Hoa Sen 6 5.9 234.180 257.598
8 7.7 303.450 333.795
10 9.6 372.550 409.805
21 Ống Nhựa uPVC – Phi 220 Hoa Sen 6 5.9 256.180 281.798
6 6.5 281.360 309.496
9 8.7 352.730 388.003
22 Ống Nhựa uPVC – Phi 225 Hoa Sen 6 6.6 295.730 325.303
23 Ống Nhựa uPVC – Phi 250 Hoa Sen 6 7.3 363.640 400.004
8 9.6 4.723.640 5.196.004
10 11.9 576.360 633.996
24 Ống Nhựa uPVC – Phi 280 Hoa Sen 6 8.2 456.730 502.403
10 8.6 476.820 524.502
6 13.4 726.180 798.798
25 Ống Nhựa uPVC – Phi 315 Hoa Sen 8 9.2 575.360 632.896
6 15.0 912.450 1.003.695
26 Ống Nhựa uPVC – Phi 355 Hoa Sen 6 10.9 766.180 842.798
8 13.6 948.550 1.043.405
27 Ống Nhựa uPVC – Phi 400 Hoa Sen 6 11.7 924.090 1.016.499
6 12.3 973.820 1.071.202
8 15.3 1.202.000 1.322.200
28 Ống Nhựa uPVC – Phi 450 Hoa Sen 6 13.8 1.267.000 1.393.700
8 17.2 1.523.730 1.676.103
29 Ống Nhựa uPVC – Phi 500 Hoa Sen 6 15.3 1.559.500 1.715.450
8 19.1 1.880.000 2.068.000
30 Ống Nhựa uPVC – Phi 560 Hoa Sen 6 17.2 1.963.590 2.159.949
8 21.4 2.359.360 2.595.296
31 Ống Nhựa uPVC – Phi 630 Hoa Sen 6 19.3 2.478.090 2.725.899
8 24.1 2.989.180 3.288.098

Bảng Giá Ống Nước PPR Hoa Sen Mới Nhất 2021

Bảng giá ống nhựa và phụ kiện PPR Hoa Sen 2021 phục vụ các công trình lắp đặt – thi công điện nước với chi phí tiết kiệm. Đại lý nhựa Hoa Sen – Đại Phong chuyên phân phối sản phẩm ống chịu nhiệt – hàn nhiệt và phụ tùng ppr chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.

 

 

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa PPR – Phi 20 Hoa Sen 10 1.9 17.300 19.030
12.5 2.3 21.300 23.430
16 2.8 23.700 26.070
20 3.4 26.300 28.930
25 4.1 29.100 32.010
2 Ống Nhựa PPR – Phi 25 Hoa Sen 10 2.3 27.000 29.700
12.5 2.8 38.000 41.800
16 3.5 43.700 48.070
20 4.2 46.100 50.710
25 5.1 48.200 53.020
3 Ống Nhựa PPR – Phi 32 Hoa Sen 10 2.9 49.200 54.120
12.5 3.6 51.000 56.100
16 4.4 59.100 65.010
20 5.4 67.900 74.690
25 6.5 74.600 82.060
4 Ống Nhựa PPR – Phi 40 Hoa Sen 10 3.7 66.000 72.600
12.5 4.5 77.000 84.700
16 5.5 80.000 88.000
20 6.7 105.000 115.500
25 8.1 114.00 125.400
5 Ống Nhựa PPR – Phi 50 Hoa Sen 10 4.6 96.700 106.370
12.5 5.6 123.000 135.300
16 6.9 127.300 140.030
20 8.3 163.200 179.520
25 10.1 181.900 200.090
6 Ống Nhựa PPR – Phi 63 Hoa Sen 10 5.8 153.700 169.070
12.5 7.1 193.000 212.300
16 8.6 200.000 220.000
20 10.5 257.300 283.030
25 12.7 286.400 315.040
7 Ống Nhựa PPR – Phi 75 Hoa Sen 10 6.8 213.700 235.070
12.5 8.4 221.180 243.298
16 10.3 272.800 300.080
20 12.5 356.400 392.040
25 15.1 404.600 445.060
8 Ống Nhựa PPR – Phi 90 Hoa Sen 10 8.2 311.900 343.090
12.5 10.1 317.270 348.997
16 12.3 381.900 420,090
20 15 532.800 586,080
25 18.1 581.900 640.090
 9 Ống Nhựa PPR – Phi 110 Hoa Sen 10 10 499.100 549.010
12.5 12.3 542.000 596.200
16 15.1 581.900 640.090
20 18.3 750.000 825.000
25 22.1 863.700 950.070
 10 Ống Nhựa PPR – Phi 125 Hoa Sen 10 11.4 618.200 680.020
16 17.1 754.600 830.060
20 20.8 1.009.100 1.110.010
25 25.1 1.159.100 1.275.010
 11 Ống Nhựa PPR – Phi 140 Hoa Sen 10 12.7 762.800 839.080
16 19.2 918.200 1.010.020
20 23.3 1.281.900 1.410.090
25 28.1 1.527.300 1.680.030
 12 Ống Nhựa PPR – Phi 160 Hoa Sen 10 14.6 1.041.000 1.145.100
16 21.9 1.272.800 1.400.080
20 26.6 1.704.600 1.875.060
25 32.1 1.978.200 2.176.020

Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Mới Nhất 2021

Bảng giá ống nhựa và phụ kiện HDPE Hoa Sen 2021 cho dòng sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007. Nhà phân phối nhựa Hoa Sen – VN Đại Phong hàng đầu đáp ứng báo giá nhanh chóng – chiết khấu hấp dẫn – vận chuyển toàn quốc.

 

 

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – Phi 20 Hoa Sen 16 2 8.100 8.910
20 2.3 9.400 10.340
25 3 10.400 11.440
2 Ống Nhựa HDPE – Phi 25 Hoa Sen 12.5 2 10.200 11.220
16 2.3 12.000 13.200
20 3 14.900 16.390
3 Ống Nhựa HDPE – Phi 32 Hoa Sen 10 2 13.600 14.960
12.5 2.4 16.800 18.480
16 3 19.600 21.560
20 3.6 23.000 25.300
4 Ống Nhựa HDPE – Phi 40 Hoa Sen 8 2 17.200 18.920
10 2.4 20.800 22.880
12.5 3 25.200 27.720
16 3.7 30.300 33.330
20 4.5 35.900 39.490
5 Ống Nhựa HDPE – Phi 50 Hoa Sen 6 2 21.300 23.430
8 2.4 26.700 29.370
10 3 32.100 35.310
12.5 3.7 38.600 42.460
16 4.6 46.800 51.480
20 5.6 55.600 61.160
6 Ống Nhựa HDPE – Phi 63 Hoa Sen 6 2.5 33.800 37.180
8 3 41.700 45.870
10 3.8 51.200 56.320
12.5 4.7 61.500 67.650
16 5.8 74.200 81.620
20 7.1 88.700 97.570
7 Ống Nhựa HDPE – Phi 75 Hoa Sen 6 2.0 46.000 50.600
8 3.6 59.200 65.120
10 4.5 71.400 78.540
12.5 5.6 87.200 95.920
16 6.8 103.500 113.850
20 8.4 124.700 137.170
8 Ống Nhựa HDPE – Phi 90 Hoa Sen 6 3.5 66.900 73.590
8 4.3 83.300 91.630
10 5.4 102.800 113.080
12.5 6.7 124.700 137.170
16 8.2 149.900 164.890
20 10.1 179.800 197.780
9 Ống Nhựa HDPE – Phi 110 Hoa Sen 6 4.2 100.100 110.110
8 5.3 125.000 137.500
10 6.6 152.800 168.080
12.5 8.1 184.800 203.280
16 10 222.400 244.640
20 12.3 268.400 295.240
10 Ống Nhựa HDPE – Phi 125 Hoa Sen 6 4.8 129.200 142.120
8 6 159.800 175.780
10 7.4 194.900 214.390
12.5 9.2 238.100 261.910
16 11.4 288.400 317.240
11 Ống Nhựa HDPE – Phi 140 Hoa Sen 6 5.4 162.800 179.080
8 6.7 200.000 220.000
10 8.3 244.700 269.170
12.5 10.3 298.200 328.020
16 12.7 359.400 395.340
12 Ống Nhựa HDPE – Phi 160 Hoa Sen 6 6.2 214.000 235.400
8 7.7 262.200 288.420
10 9.5 319.400 351.340
12.5 11.8 389.200 428.120
16 14.6 471.800 518.980
13 Ống Nhựa HDPE – Phi 180 Hoa Sen 6 6.9 267.100 293.810
8 8.6 329.600 362.560
10 10.7 404.000 444.400
12.5 13.3 494.000 543.400
16 16.4 596.300 655.930
14 Ống Nhựa HDPE – Phi 200 Hoa Sen 6 7.7 331.000 364.100
8 9.6 408.300 449.130
10 11.9 498.400 548.240
12.5 14.7 605.900 666.490
16 18.2 735.400 808.940
15 Ống Nhựa HDPE – Phi 225 Hoa Sen 6 8.6 415.100 456.610
8 10.8 516.000 567.600
10 13.4 628.800 691.680
12.5 16.6 769.400 846.340
16 20.5 930.800 1.023.880
16 Ống Nhựa HDPE – Phi 250 Hoa Sen 6 9.6 524.700 577.170
8 11.9 631.500 694.650
10 14.8 774.800 852.280
12.5 18.4 947.700 1.042.470
16 22.7 1.144.800 1.259.280
17 Ống Nhựa HDPE – Phi 280 Hoa Sen 6 10.7 643.000 707.300
8 13.4 797.100 876.810
10 16.6 968.200 1.065.020
12.5 20.6 1.187.600 1.306.360
16 25.4 1.435.200 1.578.720
18 Ống Nhựa HDPE – Phi 315 Hoa Sen 6 12.1 816.900 898.590
8 15 1.001.700 1.101.870
10 18.7 1.232.600 1.355.860
12.5 12.2 1.505.100 1.655.610
16 28.6 1.816.700 1.998.370
19 Ống Nhựa HDPE – Phi 355 Hoa Sen 6 13.6 1.035.000 1.138.500
8 16.9 1.271.800 1.398.980
10 21.1 1.568.600 1.725.460
12.5 26.1 1.908.000 2.098.800
16 32.2 2.306.100 2.536.710
20 Ống Nhựa HDPE – Phi 400 Hoa Sen 6 15.3 1.313.600 1.444.960
8 19.1 1.621.700 1.783.870
10 23.7 1.982.600 2.180.860
12.5 29.4 2.419.800 2.661.780
16 36.3 2.927.900 3.220.690
21 Ống Nhựa HDPE – Phi 450 Hoa Sen 6 17.2 1.661.300 1.827.430
8 21.5 2.050.800 2.255.880
10 26.7 2.511.900 2.763.090
12.5 33.1 3.065.200 3.371.720
16 40.9 3.707.700 4.078.470
22 Ống Nhựa HDPE – Phi 500 Hoa Sen 6 19.1 2.119.600 2.331.560
8 23.9 2.617.600 2.879.360
10 29.7 3.210.600 3.531.660
12.5 36.8 3.912.600 4.303.860
16 45.4 4.732.600 5.205.860
23 Ống Nhựa HDPE – Phi 560 Hoa Sen 6 21.4 2.815.800 3.097.380
8 26.7 3.478.500 3.826.350
10 33.1 4.270.500 4.697.550
12.5 41.2 5.212.100 5.733.310
16 50.8 6.295.100 6.924.610
24 Ống Nhựa HDPE – Phi 630 Hoa Sen 6 24.1 3.562.500 3.918.750
8 30 4.394.200 4.833.620
10 37.4 5.408.900 5.949.790
12.5 46.3 6.587.900 7.246.690
16 57.2 789.600 868.560

Một số ưu đãi khi mua Ống nhựa Hoa Sen tại Công ty Đại Phong:

Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Đặt mua Bảng Đơn Giá Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 Mới Nhất
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger